W ubiegły piątek tj.28.09.2018 zakończyły  się wybory do samorządu uczniowskiego klas IV-VIII oraz klas III Gimnazjum.
Wcześniej w poszczególnych klasach odbyły się demokratyczne wybory do samorządów klasowych.
Każda klasa wraz z wychowawcą  zgłosiła po jednej osobie jako kandydatury w wyborach do SU.
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów  czuwali: opiekunowie samorządu uczniowskiego p. Marzena Falęcka
i p. Bogdan Piotrowski oraz wytypowane osoby ze społeczności uczniowskiej.
Każda uczennica i uczeń,  musiał wskazać spośród wszystkich kandydatów dwie osoby.
Wskazanie innej ilości kandydatów powodowało, że głos stawał się nieważny.

Oto oficjalne wyniki wyborów

  1. Niedziałkowska Sandra-klasa 8 „C”-134 głosy (Przewodnicząca SU)
  2. Kowalska Olga-klasa 7 „C”-101 głosów
  3. Ogliński Piotr-klasa .3 „B” Gimnazjum-78 głosów.

GRATULUJEMY!!!!!

———————————————————————————————————————–

Członkowie SU naszej szkoły opiekują się miejscem pochówku harcerza Kazimierza Trentowskiego, poległego w walkach o niepodległość Polski w 1918 roku.

 

W rocznicę września nie można zapomnieć…zobacz więcej….