Struktura organizacyjna szkoły:

Na czele szkoły stoi dyrektor – mgr Elżbieta Wodzyńska której podlegają:

1. wicedyrektorzy:

mgr Ewa Gronowska wicedyrektor do spraw gimnazjum

mgr Małgorzata Chlebowska wicedyrektor do spraw klas IV – VI szkoły podstawowej

mgr Agnieszka Wiśniewska wicedyrektor do spraw klas 0 – III szkoły podstawowej

2. rada pedagogiczna

3. pracownicy administracji i obsługi