Rejestry i ewidencje szkoły

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach i ewidencjach oraz sposobie i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

1. Rejestr pracowników zatrudnionych.
2. Rejestr wydanych zaświadczeń.
3. Ewidencja akt osobowych.
4. Księga ewidencji dzieci.
5. Księga uczniów.
6. Księga absolwentów.
7. Rejestr wydanych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania -świadectwa szkolne.
9. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
10. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
11. Księga inwentarzowa.
12. Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych.
13. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
14. Rejestr delegacji służbowych.
15. Dziennik korespondencyjny.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.