Wodzyńska Elżbieta  – dyrektor

Gronowska  Ewa – wicedyrektor

Chlebowska Małgorzata – wicedyrektor

Wiśniewska Agnieszka – wicedyrektor

 

Rada Pedagogiczna – 83 nauczycieli

Pracownicy administracji i obsługi – 19 osób